Adwent

Dziś rozpoczyna się okres radosnego oczekiwania na narodzenie Zbawiciela. To czas przygotowania, także duchowej odnowy i porządkowania. W tej drodze prowadzi nas Światło Chrystusa jak zapalane co niedzielę adwentowe świece czy latarnie uczestników rorat. By Światło zwyciężyło z ciemnością, trzeba je w sobie rozniecać i je podsycać. Można to czynić szczególnie poprzez uczestnictwo w Eucharystii (roraty), adwentowe postanowienia, przystąpienie do sakramentów.