Parafialna rada do spraw ekonomicznych

Rada ta jest organem doradczym Księdza Proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Jej kadencja trwa 5 lat. Została ona również wyłoniona w marcu 2016 roku. Statut Rady można znaleźć na stronie diecezji bielsko-żywieckiej.

W skład Rady poza Księdzem Proboszczem wchodzą jeszcze cztery osoby świeckie.