Chrzest

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. (Mt 28, 19-20)

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczeniu grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranych synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług.
Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie.

[Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum 1994]

Sakrament Chrztu w naszej parafii udzielany jest podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00 w każdą drugą niedzielę miesiąca.
W przeddzień tego wydarzenia rodzice oraz chrzestni uczestniczą w katechezie.

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu chrztu świętego:

  1. Akt urodzenia dziecka (odpis)
  2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego (do wglądu)
  3. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
  4. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  5. Formularz zgłoszenia Chrztu dziecka (odbiera się w parafii chrztu dziecka)