Parafialna rada duszpasterska

Rada została wyłoniona w marcu 2016 roku i stanowi ciało doradcze, „którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii”.

Rada parafialna w naszej diecezji została wyłoniona na mocy dekretu Księdza Biskupa z dnia 30.12.2016, a ich statut można odnaleźć na stronie diecezji.

Do Rady Parafii w Kaczycach należą członkowie:

 • z urzędu:
  • Ksiądz Proboszcz, pełniący funkcję przewodniczącego Rady
  • wszyscy katechizujący na terenie parafii
 • z mianowiania Księdza Proboszcza:
  • przedstawiciele osób świeckich posługujący we wspólnocie parafialnej (szafarze Komunii Świętej, kościelni parafii)
  • przedstawiciele Służby Liturgicznej
  • osoby, których obecność w tej strukturze Ksiądz proboszcz uznał za korzystną dla realizacji jej celu
 • z wyboru

W skład Rady wchodzi 16 osób, a jej kadencja trwa 5 lat.