Pierwsza komunia

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… (J 6, 51)

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego się z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, 1994.

W naszej parafii dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w trzecią niedzielę maja. Przygotowują się do tego wydarzenia przez cały rok.

Jedynym dokumentem potrzebnym do przyjęcia tego sakramentu jest metryka Chrztu Świętego.