Małżeństwo

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, 1994.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia sakramentu małżeństwa:

  1. Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
  2. Dowody osobiste
  3. Świadectwa katechizacji wszystkich klas szkoły ponadgimnazjalnej
  4. Świadectwa bierzmowania (wpisane jest na metryce chrztu)
  5. Zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny