Bierzmowanie

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. (Dz 8, 14-17)

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest o no sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, 1994.

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania trwa 3 lata. Rozpoczynają je kandydaci w klasie 7. szkoły podstawowej. Sakrament przyjmą w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Przed reformą przygotowanie rozpoczynało się w klasie pierwszej gimnazjum, a sakrament przyjmowany był w klasie trzeciej.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:

  1. Zgłoszenie
  2. Świadectwo chrztu (jeśli ktoś był ochrzczony, data chrztu na osobnej kartce z nazwiskiem i danymi rodziców)
  3. Zgoda proboszcza innej parafii na przygotowanie do bierzmowania w naszej (jeśli ktoś jest spoza naszej parafii)
  4. Świadectwo świadka kandydata do bierzmowania (może okazać się, że w parafii zamieszkania świadka proboszcz poprosi o świadectwo chrztu świadka)

Rok 2018 – Bierzmowanie we wtorek 24 kwietnia o godz. 17.00 w Pogwizdowie

Próba w piątek 20 kwietnia o godz. 18.30 w Pogwizdowie