Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

22.11.2020 r.

Kolekta przeznaczona jest na nasz kościół. Bóg zapłać za ofiary.

Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęca się do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy proszę osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

Od 7 listopada 2020 roku do odwołania w naszym kościele podczas liturgii może przebywać tylko 15 osób. Msze wieczorne w tygodniu sprawowane są o godz. 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek o godz. 17.30.

Okazja do spowiedzi Św. pół godziny przed mszami.

W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczyna się okres Adwentu i nowy rok liturgiczny.

Serdecznie dziękuję panu Marianowi za prace stolarskie w zakrystii kościoła.

Serdecznie dziękuję Panom: Mirosławowi, Piotrowi za prace związane z elektryką w kościele.