Zespół charytatywny

Zespół charytatywny organizuje w parafii dzieło pomocy innym – biednym, chorym i starszym. Organizuję zbiórki pieniężne i potrzebną pomoc poszkodowanym w różnych kataklizmach, takich jak wojny, klęski żywiołowe. Aktywnie włącza się w akcje organizowane przez największą charytatywną organizację Kościoła Rzymskokatolickiego – CARITAS. Grupa ta przeprowadza kwesty, przygotowuje Dzień Seniora, odwiedza potrzebujących w ich domach.

Koordynatorem grupy jest pani Danuta Knauer. Chęć dołączenia do tej grupy można zgłaszać Księdzu Proboszczowi.

zespół