Sakrament chorych

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (Jk 5, 14-15)

Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości. Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, 1994

Potrzeby w zakresie udzielenia sakramentu namaszczenia chorych należy zgłaszać u Księdza Proboszcza.

Ponadto regularnie raz w miesiącu odbywają się odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.