Historia

Mimo że wieś Kaczyce powstała prawdopodobnie pod koniec XIII wieku (pierwsze źródła pisane notują istnienie miejscowości w 1332 roku), przez wieki wchodziła w skład parafii pogwizdowskiej wraz z Marklowicami i Brzezówką. Być może przed powstaniem Pogwizdowa w XV wieku znajdowała się w kręgu oddziaływań parafii w Kończycach Małych (ustanowionej również w XIII wieku).

Prawdopodobnie dość szybko po założeniu Pogwizdowa powstał tam kościół bądź kaplica będąca filią parafii cieszyńskiej. Kaczyce od początku stanowiły najstarszą i największą osadę tej wspólnoty. W 1785 w Pogwizdowie powstała tzw. lokalia, czyli samodzielny ośrodek duszpasterski, choć jeszcze nie parafia, pod patronatem ówczesnego właściciela Kaczyc i Pogwizdowa Karola Spensa von Baden. W jej skład wchodziło 1014 katolików, z czego 415 było mieszkańcami Kaczyc. Od tego okresu zaczęto prowadzić archiwum parafialne (księgi metrykalne). Istniał wtedy drewniany kościółek, ale już na początku XIX wieku podjęto się budowy świątyni, która do dnia dzisiejszego stanowi kościół parafialny w Pogwizdowie. W 1844 roku erygowano tam parafię. Pod koniec XIX wieku mieszkańcy Kaczyc zaczęli dążyć do budowy kaplicy, co ułatwiłoby im uczestnictwo w liturgii.

Dopiero jednak starania księdza Józefa Kukuczki, który od 1963 roku pracował w Kaczycach jako wikary pogwizdowskiej parafii, doprowadziły do powstania samodzielnej parafii w Kaczycach. Stało się to możliwe dzięki przeniesieniu do Kaczyc kościółka z Ruptawy. Tamtejsza świątynia popadała bowiem w ruinę ze względu na szkody wojenne, a ówczesne władze niechętnie patrzyły na budowę nowych kościołów. W Kaczycach stanęła ona na gruncie ofiarowanym przez rodzinę Macurów. Uroczystego poświęcenia dokonano 25 czerwca 1972 roku, natomiast Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach erygowano 1 lutego 1976 roku. Ksiądz Józef Kukuczka został jej pierwszym proboszczem.

Kościół obecnie

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach

Bibliografia:

  1. ks. Zbigniew Macura „Dzieje parafii Pogwizdów”, 1994.