Cmentarze

Na terenie parafii znajdują się cztery cmentarze. Dwoma zarządza parafia – są to cmentarze na Podświnioszowie (to prawdopodobnie najstarszy kaczycki cmentarz, znajdują się tam 162 groby) oraz cmentarz wokół kaplicy świętego Antoniego na ulicy Konopnickiej (znajduje się tam 115 grobów). Pozostałe dwa cmentarze – pod Lipkami oraz na ulicy Średnicowej to cmentarze komunalne.

Na cmentarzu pod Lipkami znajduje się kaplica wybudowana w 1962 roku. Dawniej pełniła funkcje sakralne – odbywały się w niej nabożeństwa oraz katechezy. Obecnie nie pełni roli obiektu sakralnego, stanowi własność zarządcy cmentarza.