Barbórka 2018

We wtorek, 4 grudnia, Górnicy obchodzili swoje doroczne święto ku czci Św. Barbary.

Tegoroczna Barbórka miała szczególnie uroczysty charakter ze względu na jubileusz 60-lecia Koła Górników w Kaczycach i 50-lecia ufundowania sztandaru.

W uroczystości wzięła udział także delegacja górników z sąsiednich Czech. Obchody rozpoczęły się Eucharystią o godz. 11.00, po której korowód górników wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą przeszedł do domu Ludowego na Górniczą Biesiadę.