Boże Ciało

W czwartek 31 maja podążaliśmy ulicami naszej miejscowości za Chrystusem Eucharystycznym obecnym w Najświętszym Sakramencie. W ten sposób oddaliśmy cześć Tajemnicy Eucharystii, składając jednocześnie świadectwo wiary w obecność Chrystusa w naszym codziennym życiu. Prosiliśmy również o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i całego Narodu. Procesja eucharystyczna wyruszyła z kościoła parafialnego po Mszy Świętej o godz. 8.00 w promieniach gorącego słońca. Udział w niej wzięły poczty sztandarowe, dzieci komunijne oraz liczna grupa parafian. Na trasie procesji ustawiono cztery ołtarze, odpowiednio na ulicach: Ludowej, Jabłoni, Pocztowej oraz Harcerskiej. Ksiądz Proboszcz dziękuje strażakom za zabezpieczenie trasy procesji oraz mieszkańcom, którzy włączyli się w przygotowanie ołtarzy.

Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona w Kościele na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon w XIII wieku. Wprowadził ją papież Urban IV w 1264 r. Uzasadniając przyczyny jej ustanowienia wskazał: „[…] zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia.” Ustanowienie nowej uroczystości potwierdził papież Jan XXII w 1317 roku, wprowadzając do kalendarza liturgicznego Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

W Polsce po raz pierwszy uroczystość tę obchodzono w 1320 r. w diecezji krakowskiej.
W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano ją za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie.