Jezus Zmartwychwstał! Alleluja!

Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

(Kol 3, 1-4)

Jezus Zmartwychwstał, On żyje – pozostał z nami, aby wzmacniać swój lud w drodze ku życiu wiecznemu, abyśmy nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia nie tracili nadziei i z ufnością patrzyli w przyszłość.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest wyjątkową okazją doświadczenia bliskości Pana Boga. Męka, śmierć i Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela to najwyższy dowód Jego nieskończonej miłości do człowieka.

Niechaj pokój i miłość, które przynosi Baranek Wielkanocny, każdego dnia wypełniają nasze serca. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza zdrowiem, radością i siłą do podejmowania wyzwań, które przynosi nowy dzień. Niech w znaku pustego grobu napełnia pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła.

Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Rafael „Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”