Pielgrzymka dzieci komunijnych do Kalwarii Zebrzydowskiej

W sobotę 26 maja na zakończenie Białego Tygodnia dzieci komunijne wraz z rodzinami wyruszyły na pielgrzymkę do Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Kalwaria Zebrzydowska to nie tylko miejsce kultu Maryi z cudownym obrazem łaskami słynącym, ale też wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Unesco unikatowa kalwaria, gdzie odprawia się nabożeństwa dróżkowe . Jest to specjalny rytuał składający się z rozmyślań i modlitw odmawianych przy 28 stacjach Męki Pańskiej oraz przy 24 stacjach Dróżek Matki Boskiej.

Dzieci pokłoniły się cudownemu obrazowi oraz uczestniczyły w uroczystej Mszy Świętej w Kalwaryjskim Sanktuarium. Pielgrzymi odmówili także Litanię Loretańską przy Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej na jednym z dziedzińców Bazyliki. W drodze powrotnej nawiedzili Bazylikę w Wadowicach, tak bliską świętemu Janowi Pawłowi II.

Piękna pogoda sprzyjała podziwianiu krajobrazów, nie zabrakło okazji do skosztowania papieskiej kremówki, a humory dopisywały wszystkim uczestnikom pielgrzymki, którzy powrócili do domów wzbogaceni nie tylko o strawę duchową.