Procesja Bożego Ciała ulicami Kaczyc

Jak co roku w święto Bożego Ciała udaliśmy się w procesji ulicami Ludową, Jabłoni, Sobieskiego i Harcerską, by celebrować Chrystusa Eucharystycznego i dać świadectwo wiary. Modliliśmy się przy ołtarzach wykonanych przez parafian.