Procesja Bożego Ciała

Jak co roku ulicami naszej parafii przeszliśmy w procesji Bożego Ciała.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to uroczystość liturgiczna dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. To święto Eucharystii i okazja do publicznego wyznania wiary.  Jest to „sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konstytucja o liturgii świętej, 47). Obchodzone jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.

Ciekawe są korzenie tego święta. Ogromny wpływ na jego ustanowienie miały objawienia Julianny Corillon z Francji. Widziała ona jasną tarczę księżyca z zarysowaną ciemną plamą, co zostało zinterpretowane jako skutek braku wśród świąt kościelnych dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi. Pod wpływem tych widzeń ksiądz biskup Robert ustanowił to święto dla diecezji Liege (Belgia) w 1246 roku. Następnie w 1252 roku zostało ono rozszerzone na całą Germanię, a w 1264r. papież Urban IV ustanowił je dla całego Kościoła. W Polsce zaczęto je obchodzić na początku XIV wieku. Utrzymał się zwyczaj stawiania 4 ołtarzy, z których odczytywane są Ewangelie. Procesję w naszej parafii prowadzą dzieci komunijne w białych strojach, które sypią kwiaty przed monstrancją.