Procesja Bożego Ciała

Po przerwie spowodowanej pandemią ponownie w tym roku parafianie ruszyli w procesji ulicami Kaczyc, by modlić się przy przydrożnych ołtarzach oraz publicznie wyznać wiarę w Chrystusa.