Trzecia edycja kółka gitarowego

Dzieci i młodzież zapraszamy na lekcje podstaw gry na gitarze w soboty o godz.9.00 w salce na probostwie.